Categories
Notes Yoruba Yoruba JSSCE

JSS1 1st Term Yoruba scheme of work

YORUBA LANGUAGE SCHEME OF WORK JSS 1

SAA ETO ISE FUN SAA KIN-IN-NI

 1. Alifabeeti ede Yoruba

Itan isedale Yoruba

Oriki litireso

 • Ami ohun lori awon faweeli ati oro onisilebu kan

Ile-ife saaju dide oduduwa

 • Ami ohun

Awon eya Yoruba ati ibi ti won tedo si

Awon ohun to ya litireso soto si ede ojoojumo

 • Silebu

Ikini ni aarin eya Yoruba, ounje won ati bi won se n se won

 • Akoto ode oni

Ikini II Akoko

Litireso alohun to je mo Aseye

 • Akoto awon oro ti a sunki

Iwulo Ede Yoruba

Litireso Alohun to je mo esin

 • Onka Yoruba lati ookan de aadota (1-50)

Bi asa se jeyo ninu ede Yoruba

Litireso Apileko

 • Onka lati ookan lelaadota de ogorun-un (51-100)

Asa ati ohun-elo isomoloruko

 • Oriki ati liana kiko aroko Yoruba pelu apeere

Isomoloruko II

Awon litir//so Apileko – Ere onitan.

 • Aroko atonisona Alapejuwe

Oye jije ati ohu elo oye jije

Awon litireso apileko ewi

 • Isori oro +ninu gbolohun

Isinku nile Yoruba

Exit mobile version