Aroko ajemo isipaya Lori omi

All QuestionsAroko ajemo isipaya Lori omi
Fabarebo samuel asked 4 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 3 months ago

Aroko ajemo isipaya lori omi ni ede Yoruba. “Aroko ajemo” ti o ni iwe kan tabi oro ti o yan lati gba agbara pelu eyi ti o ti fi si omi. Isipaya lori omi je eyi ti o wa ni akoko ti a nse ise aroko ajemo yii, ti o fi si ise isipaya fun ara isipaya ti o n jaye lori omi.
Isipaya lori omi le wa ni awon iranlolu ti o le mu agbara awon ajemo lori omi. Awon aroko ti o le je isipaya lori omi ni awon isipaya ti o ni ibeere ti o n yoo gba agbara lati soro pelu omi. Isipaya lori omi le mu agbara awon ajemo bi omi ti o je ki won baa se iriri, ki owo won ba le je, ki o se iseyi fun awon ajemo ti o n jaye lori omi, tabi bi wipe ki o se ise ti o je ki o si gba igbese fun won.
Eyi ni o je ohun ti o le ran lati ori omi si awon ajemo, tabi fun eni ti o ba ni aroko pelu eniyan ti o n jaye lori omi. Isipaya lori omi ni ise ti o n gba ohun ti o ba ni aroko fun eniyan ati awon ajemo ti o n jaye lori omi.

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Your Answer

13 + 0 =