Aroko ajemo-isipaya lori omi

All QuestionsCategory: Secondary SchoolAroko ajemo-isipaya lori omi
ZJSG09112007 asked 2 years ago

Ko aroko -ajemo isipaya lori  ‘Omi ‘

4 Answers
Loveth answered 2 years ago

Atunyewo awon eya ara ifo, Itesiwaju lori eko nipa iro ede, Itesiwaju lori eko nipa iro … A o gun, bee ni a o ma ta omi sii titi yoo fi fele bi eti ti a o ko sinu abo fun jije … Aroko alariyanyan; Aroko alapejuwe; Aroko ojemo – isipayaAroko atonisona …
Source: https://enote.edudelight.com/lesson-note-on-yoruba-ss1-first-term/

Your Answer

15 + 16 =