Aroko ajemo Isipaya

All QuestionsAroko ajemo Isipaya
Fabarebo Samuel asked 9 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 9 months ago

Aroko ajemo isipaya ti o n ṣe pẹlu awọn ẹda ati awọn olumulo ninu ile-ise tabi ile-iṣẹ wọnyi. Aroko ajemo isipaya yoo ṣẹda fun awọn ẹda lati pẹlu awọn alabara, lati fi si awọn asayan ede, tabi lati fi si awọn aṣayan miiran ti o yẹ ki o gbe bayi.
Awọn aroko ajemo isipaya yoo ni awọn imọran pataki ti o tobi ju ki awọn alabara gbe bayi. Nitori eyi, o le ṣe iṣoro ninu awọn aworan, ipoju, awọn pataki, tabi awọn isipaya miiran ti o tobi ju. Aroko ajemo isipaya yoo ṣe nipa awọn ọpọlọpọ ati awọn fomu pẹlu awọn oṣuwọn ti a n ṣe lori orin-ajẹ, awọn ẹjọ, awọn tuntun to fi mọ, ati bebelọrin.
Nipa tẹmokiri rẹ, ṣugbọn ki o pade aroko ajemo isipaya ti o nilo lati pẹlu awọn ẹda ati awọn olumulo ninu ile-iṣẹ rẹ, o yẹ ki o pe awọn alabara ti o ba wa lẹẹkansi, awọn iṣeduro ti o fi sẹhin rẹ, tabi o so awọn alaye ti o ni ona ti o le n yẹ fun pẹlu aiyipada rẹ ti o ṣe to.
Pẹlu awọn alabara ati awọn iṣeduro ti o fi sẹhin rẹ, o yẹ ki o ṣafihan rẹ lati ri imọran pataki ti o tobi ju ki o gbe bayi, ki o pade imọran ti o ni ona ti o le n yẹ fun pẹlu aiyipada rẹ ti o ṣe to.

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

0 + 19 =