Letaba WO no ni leta gbefe se je si eniyan.

All QuestionsCategory: Secondary SchoolLetaba WO no ni leta gbefe se je si eniyan.
Vincent asked 2 years ago

ba WO no ni leta gbefe se je si eniyan.

Join Discussion Forum and do your assignment: Find questions at the end of each lesson, Click here to discuss your answers in the forum

Ad: Get a FREE Bible: Find true peace. Click here to learn how you can get a FREE Bible.

For advert placement/partnership, write [email protected]

Download our free Android Mobile application: Save your data when you use our free app. Click picture to download. No subscription. stoplearn

We are interested in promoting FREE learning. Tell your friends about Stoplearn.com. Click the share button below!

1 Answers
Loveth answered 2 years ago

Awon eto ati ilana leta gbefe; Adiresi ikini, deeti, koko oro, asokagba ati bee bee lo … oku sise bi ti elegun ba ku, won gbodo se etutu fun un ki eegun si jade lojo naa … an je logun; Iyato laarin ogun iya ati baba; Ona ti a n gba pin ogun ni ile Yoruba … Orisirisi eewo ati itumo okankan won; Ki ni o maa n sele ti eniyan ba deja …
 
Eyi ni leta ti a ko si awon eniyan ti won wan i ipo kan ni ibi ise adaani tabi si ajo ilu. Leta bayii kii se si enikan pato, eniti o je oga ni asiko naa le kaa. Idi niyi ti a kii fi ko oruko eniyan kan si.
Ninu leta aigbagbefe, ko si aaye fun iroyin tabi efe rara. Apeere irufe leta yii ni n ko si Ajete, Olotuu iwe iroyin, Giwa ile-ise, Oba, Alaga igbimo, Alaga ijoba ibile, oga ile – iwe ati akowe agba ibi ise ijoba apapo bii oga agba ajo idanwi WAEC, NECO ati JAMB.
Igbese Leta aigbagbefe

  1. Adiresi: Adiresi meji nil eta aigbafe maa n ni
  2. Adiresi akoleta: eyi yoo wa ni owo otun oke iwe, deeti ojo ti a koi we yoo tele ni isale.
  3. Adiresi agbaleta: Eyi yoo wan i owo osi ni ila ti o tele deeti. Apeere:

                                                                                    Federal Government College,
                                                                                    Ilorin,
                                                                                    Kwara State.
                                                                                    2nd February, 2015.
Olotuu,
Iwe Iroyin Alaroye
34, Agbabiaka Street,
Lagos.

  1. Ikini Ibeere: Apa osi ni ila ta tele adiresi agbaleta ni akoleta yoo ko ikini akoko si leta n la ni o gbodo fi bere yoo si fi ami koma kadii re. apeere:

                                    Olotuu,
                                    Oga ile – iwe,
                                    Akowe agba, abbl

  1. Akole leta aigbefe: Ila ti o tele ila ikini ni akoleta yoo ko akole leta re si ni aarin iwe yoo si fara sidii re ti o ba ti leta kekere ko o tabi ki o ko o nil eta nla lai fala si nidii. Apeere:

Ayeye Ojo Omiran Orile – Ede Naijiria.
 

  1. Ara leta: Aaye ko si fun iforo jewoo tabi awada ninu leta yii, ohun ti a ba fe so ni pato ni a gbodo gbe kale. Ti o ba si je esi iwe ti akoleta ko gba tele tabi ko ni a gbodo fihan.
  2. Ikadii/ipari: owo otun ni isale iwe ni akoleta yoo ko igunle leta re si, oruko meji (iyen ni oruko akoleta ati obi re) ni o gbodo ko pelu ami idanuduro ni ipari. Apeere:

                                                                                                Emi ni,
                                                                                                Biodun Agbabiaka.
 
Source: http://stoplearn.com/aroko-kiko-leta-aigbefe/

Join Discussion Forum and do your assignment: Find questions at the end of each lesson, Click here to discuss your answers in the forum

Ad: Get a FREE Bible: Find true peace. Click here to learn how you can get a FREE Bible.

For advert placement/partnership, write [email protected]

Download our free Android Mobile application: Save your data when you use our free app. Click picture to download. No subscription. stoplearn

We are interested in promoting FREE learning. Tell your friends about Stoplearn.com. Click the share button below!

Your Answer

9 + 3 =