Ki ni itumo aroko eja gbigbe fun eniyan?

All QuestionsKi ni itumo aroko eja gbigbe fun eniyan?
Ogar Odey asked 10 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 9 months ago

Aroko eja gbigbe ni aroko ti o je ohun ti o tobi ju lati pa eniyan ki o gbe eja kan ti o ti segbe lede ni ise ti o koja. Itumo aroko eja gbigbe ni pe “o le pa eniyan ki o gbe eja kan ti o ti segbe lede.” Aroko yii tun ni itumo ti o wa ni idi ti o dara ju, “Eja gbigbe ko ni je aja, kii si nkan ti o le ku fun eniyan ti o ba gba eja kan ti o ti segbe lede.”
Aroko eja gbigbe nso ni pe eniyan ko ni aisan ti o le gba lati gbe eja kan ti o ti segbe lede, bi o se se o le je aja tabi beere fun eniyan ni ise ti o ba nlo si eniyan kan to je eja kan ti o ti segbe lede.
Aroko eja gbigbe ni orisun ohun ti o jeki awon eniyan ko oju irinwo won, ki o to kuna ni ise ti o ba nlo si eniyan kan to je eja kan ti o ti segbe lede. Nitori o je irinwo ati adaniyan to jeki awon eniyan ko ba won lo si ise ti o ba nlo si eniyan kan to je eja kan ti o ti segbe lede, aroko eja gbigbe je aroko ti o tobi ju lati pa aisan ati iku.
Oju-oro aroko eja gbigbe ni lati maa mu won si oju-ewu ati je ki won gbe isinmi jade. Oju-ewu ati isinmi je awon orisun to wa ninu aroko yii. Aroko eja gbigbe ni ipo agbegbe ti o ni oju-ewu lati mu won si oju-ewu ati je ki won gbe isinmi jade, nigbati won ba ti je eja kan ti o ti segbe lede.
Opo aroko eja gbigbe wa ninu asa ati ise agbaye, o je idahun lati maa se eka aroko yii ni aye agbaye.

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

6 + 7 =