Ko leta si baba re lati so fun pe e ti bere ise ni ile iwe re

All QuestionsKo leta si baba re lati so fun pe e ti bere ise ni ile iwe re
Olagunjudeborahayobami asked 4 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 4 months ago

Baba mi, ese o lati so fun o pe mo ti bere ise ni ile-iwe mi. Mo gbadura pe o maa gbagbe awon oro ti mo soro nitori ohun ti o n lo si owo e. Mo ti gba ise lati so pe mo ni asayan lati se ise ninu ile-iwe mi ati lati so fun awon omo eniyan pe awon oro ti o n so nipa ise mi.
Ni ile-iwe mi, mo n se awon ise ti o n se lati gba iwe pele, lati yan awon omo eniyan lati ki o si tun wa ni owo ise to dara. Mo n se ise ti o n se lati so fun awon omo eniyan pe ko si ohun ti o le gbe ninu aye ti ko si ise ati owo ise.
Ni ojojumo, mo n se ise ti o n se lati so fun awon omo eniyan pe awon omo eniyan yoo fi iwe ati ise tunto se aye won lati ba ise won ran won. Mo n so fun awon omo eniyan pe awon omo eniyan yoo fi iwe ati ise tunto se aye won nipa igbese, itoju, ati owo ise ti o n pe si owo ti o n se.
Mo n so fun awon omo eniyan pe owo ise, igbese, ati owo ise ti o n pe si owo ise yoo da aye won ti o n tobi. Awon omo eniyan yoo le gba owo lati si ijoba awon ise, gba owo lati se awon ise ti won n se, ati gba owo lati se awon ohun ti won n feni. Mo n so fun awon omo eniyan pe awon yoo le gba owo lati se awon ise ti won n se nipa aisan ati iseiran.
Baba mi, mo n so fun o pe mo ti bere ise ni ile-iwe mi lati pe omo eniyan l’ounje kan ninu awon orilẹ-ede to wa ni ile-iwe mi. Mo n so fun awon omo eniyan pe awon yoo gbe aye won si idi pataki nipa orisun ise ati owo ise. Mo ti ko ise fun awon omo eniyan lati ba won se ise tunto, lati pe won ni iranlowo ati iranlọwọ ninu aye won.
Mo wa yin, baba mi, lati so fun o pe mo ti bere ise ni ile-iwe mi. Mo n duro ti owo mi pe ki o si je ki aye mi tobi ati ki o si fi owo mi se ise to dara. Mo gbagbe pe omo eniyan ni eto mi ti o n tobi ati ti o n feni, lati pe awon yoo se ise ti o tobi ati ti o feni, ati lati fi iranlowo ati iranlọwọ se aye won. Mo n duro ti owo mi pe ki o si fi owo mi se ise to dara lati se aye ti o n tobi ati lati fi asegun so agbara lati gba iranlowo ati iranlọwọ ninu aye awon omo eniyan. Ese o baba mi!

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Your Answer

6 + 20 =