Ko leta si olootu iwe iroyin kan lati gba ni imoran nipa bi iwa igbaje se le dinku ni awon ile iwe wa

All QuestionsKo leta si olootu iwe iroyin kan lati gba ni imoran nipa bi iwa igbaje se le dinku ni awon ile iwe wa
Odofin Mariam asked 3 years ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers