ko-leta-si-olootu-iwe-iroyin-kan-ni-adugbo-re-nipa-ire-ati-ibi-ti-o-wa-ninu-orisiirisi-foran-fidio-yoruba-to-gbode-kan-bayi

All QuestionsCategory: Secondary Schoolko-leta-si-olootu-iwe-iroyin-kan-ni-adugbo-re-nipa-ire-ati-ibi-ti-o-wa-ninu-orisiirisi-foran-fidio-yoruba-to-gbode-kan-bayi
Maryam asked 1 year ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
Adeniyi Flourish answered 1 year ago

Inu mi dun lati ko owe mi yii si o mo si Lero wipe yoo ba oni ayo.
Pataki oro mi ni wipe asiku imura eto idibo ti onbo lana 

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

8 + 6 =