yoruba

All Questionsyoruba
Hussein najahat asked 1 year ago

Before using this website, you must read our disclaimer here.

Ko leta si oga ile iwe re ki o soidi ti oko fi ni wasi ile iwe ni ojo eti tonbo