Categories
Hausa Language

JSS1 2nd Term Hausa Language scheme of work

Before using this website, you must read our disclaimer here.

SECOND TERM E- LEARNING NOTES

JS 1(BASIC 9)

HAUSA LANGUAGE

SCHEME OF WORK

MAKO                          BATU

  1.                            Bita akyyukan sashen daya gabata
  2.                            Ma’anar rubutaccen adabi (maimaitawa)
  3.                            Rukunonin rubutaccen adabi
  4.                            Tsarin rubutaccen adabi
  5.                            Ma’anar sana’a
  6.                            Muhimmancin sana’a
  7.                            Ire-iren sana’o’i
  8.                           Bayanin wadansu zababbun sana’o’i
  9.                           Hanyoyin Kyautata sana’o’i