Iye leyin iku

All QuestionsIye leyin iku
Taiwo Adekoya asked 9 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 9 months ago

Iye leyin iku ni aroko ti o n ṣe pẹlu awọn ẹda ti o ti ku. O jẹ iru aroko ti o sọ lori iye, ẹyẹlẹ ati asa ti o ni aye, ni orisun kan ti a o le gbe bayi.
Iye leyin iku le kan si arokan ti o si tọdọgba iye ti o ti ku. Lati ni iye leyin iku, awọn ẹda ni o ṣe iru aabo lati ṣafihan awọn iye ti o wọnyi, lati mu awọn itọsọna kan ki o rọrun fun ibugbe ati iranlowo awọn ẹda ti o ti ku.
Ni irinṣẹ iye leyin iku, awọn ẹda le jẹ iranlọwọ fun awọn iranlọwọ awọn ile-iṣẹ, awọn ẹda ti o ti ku le jẹ awọn oṣuwọn fun awọn aṣayan ti o ti dahun rẹ ati awọn ẹyẹlẹ ti o wa ni asa ti o le n yẹ fun. Awọn ẹda le jẹ awọn iṣẹgun fun awọn omo, awọn ọkunrin ati awọn obinrin ti o n sọ diẹ sii.
Iye leyin iku le pese awọn ẹda aṣiri ati opolopo awọn ọpọlọpọ ni aye. O le pese iranlọwọ lati gba nkan ti o n ṣe ni ogo, tabi ni itọsọna ti o le mu wọn pese awọn iranlọwọ ati opolopo ati awọn iṣẹgun ti o n ṣe lati pe awọn ẹda.
Pẹlu awọn aroko ti o jẹ iye leyin iku, o le ma ṣe iru aroko ti o tobi ju ki o gbe bayi lati pẹlu awọn ẹda ti o ti ku, ki o pade awọn iranlọwọ, tabi ki o pese awọn iranlọwọ fun awọn ẹda. Awọn aroko ti o jẹ iye leyin iku le ṣe iru aabo lati gbajumo iye ati iye ti o ti ku ninu aye, ati lati ṣaajọ awọn ibugbe ati iranlowo.

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

9 + 1 =