Tarihin rubutaccen zube Mai sigar kagawa

All QuestionsTarihin rubutaccen zube Mai sigar kagawa
Zainab mustapha asked 9 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 9 months ago

Tarihin rubutaccen zube mai sigar kagawa babu tare da aka kafa wajen rubutun anan ake amfani da cewa mai sigar kagawa ya rubuta rubutun cewa ya tattara, amma akwai sakamakon yanayi da rubutun a wannan hanyar. Kuna iya gano cikakken bayani akan wani rubutun mai sigar kagawa a cikin tarihi, amma ba mai sigar kagawa da ya rubuta wani rubutun na da cewa ya tattara ba.
Da rubutun mafi kyawun hanyoyin ayyuka da zama, mafi yawan tarihi ne suna bayyana nasarar fasahar da kuma nasarar rayuwa na mutum. Domin haka, za a iya ɗanɗan gano akalla bayani game da irin yadda wani mai sigar kagawa ya shiga cikin fasaha da kuma yanayin rayuwa da ke sa mai sigar kagawa ya tattara a cikin wani rubutun. Amma a matsayin wani mai sigar kagawa na tarihi, al’amuran bai zama da wani bayanin rubutun da ya rubuta da cewa ya tattara ba tare da kuma bayani game da irin abubuwa da ya sa mai sigar kagawa ya ɗanɗan gano a wannan rubutun.
Ku san wani bayani mai amfani don haka muna rokonku muku cewa, ba zamu iya bayyana rubutun mai sigar kagawa da aka rubuta na Mai sigar kagawa da wakokin su da sauran abubuwa na sakamako. Domin samun bayani game da hanyoyin ku rubuta wani rubutun na mai sigar kagawa, ku sake ku shiga shafin mai sigar kagawa, cikin intanet, da kuma ku nuna fadakarwa don samun rubutun da suka shafi wannan mataki.

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

12 + 9 =