Ko aroko ajemo isipaya Lori iwalewa

All QuestionsKo aroko ajemo isipaya Lori iwalewa
Joy asked 9 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User Avatar[email protected] answered 9 months ago

Ko aroko ajemo isipaya ni ede Yoruba nitoripe aroko ajemo je ipa ti awon omo Yoruba maa nso fun iwalewa ati awon ohun ti o nso ni ise iwa. Ile-iwe yii je fun iwadii aroko ajemo isipaya lori iwalewa:
 
1. Ise Iwadii: Owo kan ti o ni eto pupo ati peni pupo ti o le to awon aroko ajemo isipaya ti o nso fun iwadii.
2. Aroko Ajemo Ipinlese: Owe kan ti o n so iriri ti o n fun adehun fun iwadii ti o nso.
3. Aroko Ajemo Itanna: Awon aroko ti o n so iriri ti o n fun iwadii ohun ti o nso.
4. Aroko Ajemo Eyiti O Wa Pelu Ijoko Itanna: Awon aroko ti o n so iriri ti o n fun iwadii orisirisi ohun ti o nso.
5. Awon Imuwojoodu Awon Ohun Ti O Nso Fun Iwadii: Awon ohun ti o nso fun iwadii ti o le wa ni agbara ilana ti o wa ni aroko ajemo isipaya.
 
Nitori lati lo si aseyori ti o dara lati lo si aroko ajemo isipaya lori iwalewa, o ni a maa nlo si olukọ aroko ajemo isipaya ti o dara lati gba aroko yii. Asoju ni ki o to fun asiri tabi iwe iroyin ti o maa gba awon irinse ise irinse awon ohun ti o nso fun iwadii ati aroko ajemo isipaya.

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

6 + 7 =