Ko aroko apejuwe Lori aafin oba

All QuestionsCategory: Secondary SchoolKo aroko apejuwe Lori aafin oba
Marvellous asked 9 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 9 months ago

Mo pari iseju kan pe ki o roju awon aafin oba ni Lori ile-iwe yi. Mo je ase lori awon aaro ti o le ba aafin oba mu iyara ati gbangba dida fun aafin won ni Lori ile-iwe.

 1. Aarun agbegbe: Awon aafin oba ni Lori ile-iwe yi yoo fe ki owo ti won o feran ni owo ti o feran fun aarun agbegbe, ti o dara julọ, ti o duro ati ti o ni aiyewo dida ti o dara.
 2. Ipese owo: Awọn aafin oba le fi owo si awọn ipese ti o wulo lori aafin won ni Lori ile-iwe. Awọn ipese yii le ni pẹlu awọn arojeni awọn aafin, iṣẹ ọpọlọpọ ni ojuelegba ati awọn ona aburu ti o jẹ ni iṣẹ agbegbe ti a nṣe ni aafin.
 3. Iroyin ipinle: Awọn aafin oba le ṣe ojọṣiwọn fun awọn iroyin ti o jẹ ni Lori ile-iwe fun awọn ona ipinle. Awọn iroyin yii le ni ojuelegba fun awọn ona aburu, aaye ti a nwa awọn aafin, ati ipilẹ ti a nwa awọn aafin oba.
 4. Aarin ede: Awọn aafin oba le ṣe iṣẹlẹ pẹlu awọn agbegbe agbegbe ati ede Lori aafin oba. Awọn agbegbe yii le ni ojuelegba fun awọn aafin ati awọn ọmọ aafin, ṣugbọn o nwa awọn aafin ti o kọja ede agbegbe.
 5. Awe idagbasoke: Awọn aafin oba le ri wipe awọn ibẹrẹ ti o n fẹ ki awọn iwe idagbasoke ni aafin won ni o wa di dandan. Awọn iwe idagbasoke yii le jẹ fun aafin ati awọn ọmọ aafin lati ṣe iranti idagbasoke.
 6. Aisan ati abo agbegbe: Awọn aafin oba le fi ẹjẹ agbegbe ti o wa ni Lori aafin won ni o wa ni alaye ti a n fẹ ati awọn eto igbimọ ti a n fẹ fun aafin won. Awọn eto yii le ṣe iranti fun awọn aafin ati awọn ọmọ aafin ni Lori aafin won.
 7. Awọn ọmọde ti o ni awọn aisan ayewo: Awọn aafin oba le ṣe aiyewo fun awọn ọmọde ti o ni awọn aisan ayewo. Awọn aiyewo yii le ni ojuelegba fun awọn ọmọde ati awọn ile-iwe ti o ni awọn aisan ayewo.
 8. Awọn ipese fun aafin oba: Awọn aafin oba le ṣe iṣẹlẹ pẹlu awọn ile-iwe ati awọn aafin ona aburu fun awọn ipese. Awọn ipese yii le ni iranti fun awọn aafin ati awọn ọmọde ni Lori aafin won.
 9. Iṣeduro ni Lori awọn iwe ipilẹ: Awọn aafin oba le ṣe iṣẹlẹ pẹlu awọn ile-iwe ati awọn aafin ona aburu fun iṣeduro ni Lori awọn iwe ipilẹ. Awọn iṣẹduro yii le ni iranti fun awọn aafin ati awọn ọmọde ni Lori aafin won.
 10. Awọn ọmọde ni Lori aafin oba: Awọn aafin oba le fi ẹjẹ ti o wa ni Lori aafin won lati fi awọn iwe iṣẹlẹ Lori awọn ọmọde ni Lori aafin won ni o wa di dandan. Awọn iwe yii le ṣe iranti fun awọn aafin ati awọn ọmọde ni Lori aafin won.
 11. Awọn awoṣe fun aafin oba: Awọn aafin oba le fi ẹjẹ ti o wa ni Lori aafin won lati fi awọn awoṣe ti o wa ni Lori aafin won ni o wa di dandan. Awọn awoṣe yii le ṣe iranti fun awọn aafin ati awọn ọmọde ni Lori aafin won.
 12. Awọn awoṣe fun aafin oba: Awọn aafin oba le fi ẹjẹ ti o wa ni Lori aafin won lati fi awọn awoṣe ti o wa ni Lori aafin won ni o wa di dandan. Awọn awoṣe yii le ṣe iranti fun awọn aafin ati awọn ọmọde ni Lori aafin won.

Mo fẹran lati ri iranlọwọ ti o dara ti awọn aafin oba yi ni Lori ile-iwe ati awọn aṣayan ti o wulo ni aafin won. Mo je ki o ṣe irẹlẹ fun awọn aafin oba yi, ki o tun ni iranlọwọ fun awọn aafin ni ilu ati ipinle ni Lori aafin won.
Mo fẹran lati ri iranlọwọ ti o dara ti awọn aafin oba yi ni Lori ile-iwe ati awọn aṣayan ti o wulo ni aafin won. Mo je ki o ṣe irẹlẹ fun awọn aafin oba yi, ki o tun ni iranlọwọ fun awọn aafin ni ilu ati ipinle ni Lori aafin won.
Mo fẹran lati ri iranlọwọ ti o dara ti awọn aafin oba yi ni Lori ile-iwe ati awọn aṣayan ti o wulo ni aafin won. Mo je ki o ṣe irẹlẹ fun awọn aafin oba yi, ki o tun ni iranlọwọ fun awọn aafin ni ilu ati ipinle ni Lori aafin won.
Mo fẹran lati ri iranlọwọ ti o dara ti awọn aafin oba yi ni Lori ile-iwe ati awọn aṣayan ti o wulo ni aafin won. Mo je ki o ṣe irẹlẹ fun awọn aafin oba yi, ki o tun ni iranlọwọ fun awọn aafin ni ilu ati ipinle ni Lori aafin won.

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

2 + 6 =