Ko leta si baba re ni ilu odikeji nipa Owo ile iwe re

All QuestionsCategory: Secondary SchoolKo leta si baba re ni ilu odikeji nipa Owo ile iwe re
Mary Feranmi asked 1 year ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 1 year ago

Mo maa nṣe akọsilẹ lati fi owo ile-iwe pe baba re ni ilu odikeji. Gbogbo agbegbe ile-iwe ni iṣẹ iwe, owo, ati awọn asayan ile-iwe ti o wa ni ẹnu iṣẹ rẹ ni o ti wọpọ. Nibẹ, mo maa wọn ti o ṣe akoko lati fi owo ile-iwe sori owo agbegbe ile-iwe ati awọn oṣelu ti o n fi ise ko siiṣẹ.
Eyi ni awọn eto ti mo maa nṣe lati fi owo ile-iwe si baba re ni ilu odikeji:

  1. Gbogbo idibo ati ofin ti ile-iwe: Mo maa bẹrẹ lati ṣe ipinlẹsẹ awọn idibo ati ofin ti ile-iwe, bi awọn ibiṣẹ, agbaleti, ati awọn oṣelu ti o n se ise ni ile-iwe. Mo yoo ra agbegbe ile-iwe ti o dara julọ, ti o ni ọrọ ti o dara julọ ati awọn iṣẹti rẹ. Mo yoo se iṣẹ igbesẹ fun ṣiṣe onṣowo ti o wa ni ilu odikeji lati di owo-owo rẹ lati ṣe ifiṣẹwọle, iseju marun, ati aṣayan ilu odikeji ti o n jẹ ti o dara julọ.
  2. Awọn eto-oriṣiri ile-iwe: Mo maa ranṣẹ awọn eto-oriṣiri ile-iwe fun baba re lati mu ilana ni owo ile-iwe. Mo maa sọ fún baba re lati pa imo ti o ba nilo fun owo ile-iwe ti o n so bi onkowo, aworan, ati aaye pataki ti o mọ. O le fi ise ti o da ni ile-iwe lati gba ifiṣayẹsi lati pe aṣayan ilu odikeji ti o n ṣe ise ni iṣẹ rẹ, ti o le gba ifiṣayẹsi lati ranṣẹ alaye lati n kan iye ti o wa ninu awọn oṣelu ti o jẹ ilu odikeji.
  3. Awọn agbegbe ati aaye idanwo: Mo maa sọ fún baba re lati ki o so iwọn aye idanwo ile-iwe ati awọn agbegbe idanwo ti o n ṣe iṣẹ ni ilu odikeji. Mo maa ranṣẹ agbegbe ti o fi oniwaṣu idanwo fun baba re, ti o mọ awọn aṣayan ti o n ṣe ise ni ilu odikeji, ati awọn idanwo ti o n fi iranlọwọ fun awọn o

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY