Ko leta si baba re ni ilu odikeji nipa Owo ile iwe re

All QuestionsCategory: Secondary SchoolKo leta si baba re ni ilu odikeji nipa Owo ile iwe re
Mary Feranmi asked 9 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 9 months ago

Ẹ ku aarọ, omo mi.
Ni idile iwe rẹ, ko si eto ti o le pa asọtẹlẹ ti o nso fun owo ile iwe rẹ. Iwadii tẹlẹ nipa owo ile iwe rẹ ti o ba le mu idakọ nla si baba rẹ ni ilu odikeji. Ki o to ọjọ tẹlẹ ninu adura ati idasile lati ri aisan ti o ni afiwe re si baba rẹ ni idalẹ.
Pẹlu aisan ti o ni afiwe re si baba rẹ ni idalẹ, ko si orin ti o le tun ṣiṣe fun owo ile iwe rẹ. Awọn ohun ti o le ṣe ni ki o gbe owo ile iwe rẹ gba si baba rẹ ni ilu odikeji ni ko si:

  1. Ṣatunṣe irinṣẹ: Ki o soju irinṣẹ ti o le ma fẹrẹ si baba rẹ ni ilu odikeji. Lati tunṣe irinṣẹ, o le mu isọtun ni owo ile iwe rẹ ti o ba ti pe ibeere rẹ fun ilu odikeji. Nitori awọn ibeere ti o ba pe fun ilu odikeji, baba rẹ le ma tunṣe irinṣẹ fun owo ile iwe rẹ.
  2. Ṣẹda ìsẹgun: O le ko awọn ohun ti o le tunṣe fun owo ile iwe rẹ ninu asọtẹlẹ tuntun. Ti o ba pe isọtun lori, o le gba owo ile iwe rẹ tunṣe sọkalẹ fun baba rẹ ni odikeji ni ilu. Nitori pe iṣẹgun ti o ba ti pe fun baba rẹ ni ilu odikeji, o le tunṣe owo ile iwe rẹ lati le pe isọtun rẹ.
  3. Gbogbo eniyan si iṣẹgun: O le ṣe alaye pupọ pẹlu gbogbo eniyan ti o fi idasile kan tunṣe fun baba rẹ. Ti o ba pe idasile kan lori, o le se iṣẹgun ti o ba ti pe fun baba rẹ ni ilu odikeji ni odun kan. O le gba aisan ti o ni afiwe re si baba rẹ ati idasile kan, ki o si tunṣe owo ile iwe rẹ fun baba rẹ ni odikeji.

Lori aisan ti o ni afiwe re si baba rẹ ni ilu odikeji, ni igba kan tuntun, ki o to owo ile iwe rẹ fun baba rẹ ni odikeji. Bi o ṣe ri wipe owo ile iwe rẹ ko le ni aisan ti o ni afiwe re si baba rẹ ni ilu odikeji, ki o yẹ ki o pe baba rẹ gba owo ile iwe rẹ ninu ilu odikeji.
Mo pẹlẹ fun iṣẹda yẹn. Mo ranti pẹlu ọkan rẹ fun ajọ ti o dara. Ki o si jẹ ki o jẹ ki owo ile iwe rẹ jẹ akoko mọ ni idalẹ.
Ọ dàbọ!
[Orúkọ Rẹ]

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

20 + 16 =