Categories
Igbo Language Notes

ABU (POEM), NA NJIRIMARA AGUMAGU UGBU A

INDINISIOKWU: NJIRIMARA AGUMAGU UGBU A

                        Abu (Poem)

NDINAYA

E nwere otutu abu di iche iche. Mmemme o bula a na-eme n’ala igbo nwere abu e ji eme ya. Di ka anyi huru n’isi nke asato, e nwere abu akwamozu, igugu nwa, agha, nke e ji echi echichi dgz.

Lee akwukwo abu ufodu na ndi dere ha

1. Ekpe Nna nke A.k Obierozie

2. Echiche nke R.O Ezeuko na J.I Anowai

3. Ako Bu Ndu nke Anaelechi B. Chukwuezi

4. Mbem Igbo nke J.C Obienyem

5. Utara Nti nke Nolue Emenanjo

6. Nka Okwu nke J.C Maduekwe

7. Eke Une nke E.Obike

8. Akpa Uche nke R.M. Ekechukwu

9. Nkemakolam nke Nuluo Emenanjo

10. Obiageli nke O.L Oruruo

NWALE

Deputa abu ato i maara

ORU ULO

Deputa otu abu nwa I maara

NDINISIOKWU: Njirimara Agumagu Ugbu a

Ndinaya

E nwere otutu ihe e jiri mara agumagu ugbu a. ha bu ndi a

1. A na-ede agumagu ugbua n’akwukwo.

2. A maara onye cheputara ma detuo ya n’akwukwo.

3. Agumagu ugbu a na-eto ogologo.

4. Agumagu ugbua e nweghi mgbanwe n’ihi na e dere ya ede. o buru agumagu odinala o nwere ike igbanwe n’ihi na o bu naani n’onu ka a na-ako ya.

5. A maara mgbe agumagu ugbu a bidoro n’ihi na a na-ede afo e biri ya n’akwukwo.

6. O na- ano okputorokpu o buladi na onye dere ya anwuola.

NWALE

1. Kpoputa akwukwo Abu ise

2. Kpoputa njirimara agumagu ugbu a ato 1

ORU ULO

Dee otu akwukwo Igbo ima site n’igbaso ihe ndi a:

1. Aha akwukwo

2. Aha ode

3. Afo ebiputara ya

4. Ulo oru biputara ya

5. O bu abu? Ejije? ka o bu Iduuazi?

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Discover more from StopLearn

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading