Categories
Biology Notes

Ecological Succession

CONTENT Introduction Types of Succession Differences Between Successions Characteristics of Succession Outcome of Succession ECOLOGICAL SUCCESSION The orderly change in […]

Categories
Notes Yoruba

ATUNYEWO APEJUWE IRO KONSONANTI ATI IRO FAWELI

Iro konsonanti ni awon iro ti idiwo maa n wa fun eemi ti a fi n gbe won jade. Idiwo […]

Categories
Notes Yoruba

ATUNYEWO AWON EYA ARA IFO

“Eya ara ifo ni awon orisirisii eya ara ti a maa n lo fun pipe iro ede”. Abuda kan pataki […]

Categories
Notes Yoruba

ITESIWAJU ONKA YORUBA

Igba mewaa (200 x 10) ni a n pe ni egbaa. A le wa ka a bayii: Onka Geesi Onka […]

Categories
Notes Yoruba

ONKA YORUBA (EGBAA de AADOTA OKE)

Igba mewaa (200 x 10) ni a n pe ni egbaa. A le wa ka a bayii: Onka Geesi Onka […]

Categories
Notes Yoruba

ATUNYEWO IHUN ORO

Iro konsonanti ati iro faweli pelu ami ohun ni a n hun po di oro. Orisi oro meji ni o […]

Categories
Notes Yoruba

AROKO ONI-SORO-N-GBESI

Aroko ti a ko to da lori itakuroso laaarin eniyan meji tabi ju bee lo ni a n pen i […]

Categories
Notes Yoruba

ATUNYEWO LORI SILEBU EDE YORUBA

Ninu oro ‘baba’ ege meji ni a ni: ‘ba-ba’. Ege kookan ni o ni iro faweli ati ami ohun. Ege […]

Categories
Notes Yoruba

AROKO AJEMO – ISIPAYA

Aroko ajomo-sispaya je aroko ti a fi n se isipaya awon ori oro to je mo ohun ayika eni. Aroko […]

Categories
Notes Yoruba

SS2 3rd Term Yoruba Language scheme of work

THIRD TERM ILAANA ISE NI SAA KETA FUN SS2  YORUBA LANGUAGE OSE AKORI EKO 1 EDE – Atunyewo lori Aroko […]