Categories
Exam Lessons Yoruba

Oro Ayalo

Before using this website, you must read our disclaimer here. Oro ayalo ni oro ti a ya lo lati inu […]

Categories
Exam Lessons Yoruba

Aroko Pipa

Aroko je ona ti awon baba nla wa fi n ba ara won soro bi iru oro bee ba je […]

Categories
Exam Lessons Yoruba

AWON ISERUN ENI (AWON BABA NLA ENI)

Nigbakuugba ti a ba menuba awon iserun eni awon eni igbaani to se awon eniyan kan sile ni a n […]

Categories
Exam Lessons Yoruba

Egbe Awo Lorisirisi

Ohun to soro lati mo kulekule ohun ninu egbe awo nitori won kofi eni ti kii se omo egbe idi […]

Categories
Exam Lessons Yoruba

SS3 2nd Term Yoruba Language scheme of work

SECOND TERM ILAANA ISE NI SAA KINNI FUN SS3 YORUBA LANGUAGE OSE AKORI EKO 1 EDE – Atunyewo eko kikun […]