Categories
Notes Yoruba

Oro Ayalo

Oro ayalo ni oro ti a ya lo lati inu ede kan wonu ede Yoruba tabi ede miiran ni ona […]

Categories
Notes Yoruba

Aroko Pipa

Aroko je ona ti awon baba nla wa fi n ba ara won soro bi iru oro bee ba je […]

Categories
Notes Yoruba

AWON ISERUN ENI (AWON BABA NLA ENI)

Nigbakuugba ti a ba menuba awon iserun eni awon eni igbaani to se awon eniyan kan sile ni a n […]

Categories
Notes Yoruba

Egbe Awo Lorisirisi

Ohun to soro lati mo kulekule ohun ninu egbe awo nitori won kofi eni ti kii se omo egbe idi […]

Categories
Notes Yoruba

SS3 2nd Term Yoruba Language scheme of work

SECOND TERM ILAANA ISE NI SAA KINNI FUN SS3 YORUBA LANGUAGE OSE AKORI EKO 1 EDE – Atunyewo eko kikun […]

Categories
Notes Yoruba

MOFIIMU

Mofiimu ni ege tabi fonran ti o kere julo ti o si ni ise ti o n se (tabi ihimo […]

Categories
Notes Yoruba

ATUNYEWO AAYAN OGBUFO

Aayan ogbufo ni itumo ede lati ede kan si omiran, paapaa julo ede geesi si ede Yoruba. Amuye for Ogbufo […]

Categories
Notes Yoruba

ORAN DIDA ATI IJIYA TI O TO

Laye atijo ko si ofin ti a ko sile gege bi ti ode – oni. Sugbon, a no awon asa, […]

Categories
Notes Yoruba

IYATO TI O WA LARIN ORO APONLE ATI APOLA APONLE

Oro aponle je eyo oro kan ninu ihun gbolohun ti o maa n pon oro – ise. Ise re gan-an […]

Categories
Notes Yoruba

ORO AGBASO

Ohun ti o n bi oro agbaso nip e ko se e se fun eniyan lati wan i ibi gbogbo […]