Categories
Notes Yoruba

Akori Eko: Apola Ninu Ede Yoruba

Apola je okan ninu awon abala ihun gbolohun ede Yoruba. Gbolohun re je eyo oro kan tabi akojopo. Ihun ede […]

Categories
Notes Yoruba

Akori Eko: Aranmo Ati Isinku

Aranmo ni agbara ti iro kan ni lori iro miiran eyi ti o le f ape ki iro mejeeji yi […]

Categories
Notes Yoruba

Akori Eko: Awe Gbolohun (Clause)

Awe gbolohun ni iso ti o ni oluwa ati ohun ti oluwa se. Bi apeere:             Atoke mu omi             […]

Categories
Notes Yoruba

Akori Eko: Igbagbo Awon Yoruba Nipa Aseyinwaye

Awon Yoruba ni igbagbo ti o jinle ninu asiyinwaye (iyen leyin iku) igbagbo ninu pipada wa si aye eni to […]

Categories
Notes Yoruba

Akoro Eko: Oro Agbaso

Oro agbaso ni oro ti agba lenu oloro so fun elomiran ti ko si nitosi nigba ti isele tabi ipede […]

Categories
Notes Yoruba

Akori Eko: Aroko

Awon Yoruba ni awon ona ti won n gba ba ara won soro asiri ni atijo bi ati ile je […]

Categories
Notes Yoruba

Akori Eko: Oro Onapon – Na

Pon – na ni ki oro tabi ifo niju itumo kan lo. Ti a ba fi oye oro awon oro […]

Categories
Notes Yoruba

Akori Eko: Eewo Ile Yoruba

Ohun aimo (eyi ni ohun ti ko to, ohun ti ko wo, ohun ti ko ye) ti a ko gbodo […]

Categories
Notes Yoruba

Akori Eko: Oran Dida Ati Ijiya Ti O To

Laye atijo ko si ofin ti a ko sile gege bi ti ode – oni. Sugbon, a no awon asa, […]

Categories
Notes Yoruba

Akori Eko: Aroko Kiko (Leta Aigbagbefe / Aigbefe)

Eyi ni leta ti a ko si awon eniyan ti won wan i ipo kan ni ibi ise adaani tabi […]